GOLPASZ S.A. – Wytwórnia Pasz w Podkonicach Dużych

Opis projektu

W latach 2014-2015 wykonywaliśmy instalację elektryczną Wytwórni pasz firmy GOLPASZ w Podkonicach Dużych.

 

  • Trasy kablowe
  • Zasilanie technologii
  • Linia produkcyjna
  • Zasilanie granulatora
  • Budynek z zewnątrz
  • Linia produkcyjna 2
  • Rozdzielnia automatyki