Greiner Packaging w Teresinie

Opis projektu

Dla naszego długoletniego partnera – firmy Greiner Packaging – wykonujemy rozbudowę sieci elektroenergetycznej na potrzeby nowej hali produkcyjnej.

 

 

  • Hala produkcyjna
  • Komora transformatora 15/0,4kV 1000kVA
  • Hala produkcyjna
  • Hala produkcyjna
  • Transformator 1000kVA
  • Rozdzielnia główna 15kV